VASSPRODUKTER FRÅN SKYDDADE OMRÅDEN I LITAUEN

VÅRA PRODUKTER

Warbler

Rädda vattensångaren

Läs mer

HYGGE PELLET – KLIMATVÄNLIG HÄSTBÄDD

Pelletsen är värmebehandlade och tillverkade av vass, starr och andra våtmarksväxter. Därför äter inte hästarna upp pelletsen, och de orsakar inte heller några allergier. Med pelletsen kan du skapa en tjock och mjuk hästbädd på betong. Eftersom de är hyperabsorberande, tar de bort dålig lukt och håller bädden fräsch, bekväm och torr – perfekt för hästen att vila på. "Hygge pellet" är ett bra alternativ som stallströ inte minst med tanke på klimatförändringarna.

Läs mer
Hygge pellet

Icon

HÄLSOSAMT FÖR HÄSTEN

Icon

LÅGT KOLDIOXIDAVTRYCK

Icon

ENKEL EFFEKTIV RENGÖRING

Icon

100 % NATURLIGA, INGA KEMIKALIER

Icon

ORSAKAR INGA ALLERGIER

Icon

HJÄLPER TILL ATT RÄDDA SÄLLSYNTA FÅGLAR – VATTENSÅNGARE

Icon

100 % BIOLOGISKT NEDBRYTBARA

Icon

SKONAR NATURRESURSERNA

VÄRNAR OM MILJÖN OCH KLIMATET

Miljöskydd är essensen i ”Nine voices” tillverkning. Vår biomassa- anläggnings huvuduppgift är att hjälpa naturen blomstra och att säkerställa naturskyddet hos våtmarkernas många sällsynta och fridlysta arter längs Litauens kust. Genom att tillverka dessa våtmarksprodukter, ser “Nine voices” till att bevara kvaliteten i kusternas kärrmyrar och fuktiga gräsmarker.

Läs mer

Klimatvänlig tillverkningsprocess
100 % energi från förnybara källor
Naturlig biomassa – ingen extra bevattning eller gödsling
Inga fler fält med monokultur
Bevarande av den unika livsmiljön
Gynnar den biologiska mångfalden
Specialutrustning sänker trycket på våtmarksvegetationen
Inköp av överflödig biomassa från lokala bönder

RÄDDA VATTENSÅNGAREN

Råvaran till pelletsen samlas upp i skyddade områden i Litauen där den globalt hotade arten vattensångaren är fridlyst. Tillverkningen av “Hygge pellet” är en viktig del av ett självförsörjande system för arten.

Läs mer
Protecting environment and climate

Warbler icon

VATTENSÅNGAREN ÄR UTROTNINGSHOTAD

På 100 år har 95 % av världens population av vattensångare försvunnit. Om häckningsplatserna fortsätter att förstöras kan arten dö ut helt.

Warbler icon

NÖDVÄNDIGT ATT SKJUTA UPP SLÅTTERN FÖR ATT RÄDDA JUVENILER

Sen slåtter (i andra halvan på augusti) är ett måste för att hålla båda kullarna säkra.

Warbler icon

BIOMASSA FRÅN SENARELAGD SLÅTTER

Den sent slagna biomassan är inte längre lämplig som djurfoder, men tack vare pelletstillverkningen ligger den överflödiga biomassan inte kvar på fälten, utan forslas bort, och på så vis elimineras negativa effekter på habitatet och den biologiska mångfalden.

Warbler icon

FINANSIERING AV NATURVÅRD

Vinsten investeras i naturvårdande initiativ, kopplade till skydd av vattensångaren. Vi har skapat en sluten cirkel, som säkerställer skyddet av hotade fåglar och andra arter.