Gressprodukter fra våtmark som kommer fra beskyttede habitater i Litauen

Våre produkter

Warbler

Vi beskytter fugelen vannsanger

Les mer

Hygge pellet - klimavennlig pellets for hester

Vår pellets er behandlet i høy temperatur og er laget av siv og andre planter fra våtmark. Dette er gresssorter som ikke hester spiser, og de forårsaker ikke allergier. Pellets skaper et tykt og mykt underlag og det absorberer fuktighet veldig bra, noe som fører til at det ikke lukter. Det skaper et friskt, behagelig og tørt miljø for hesten. I sammenheng med klimaendringer er Hygge pellets et bedre alternativ for hester.

Les mer
Hygge pellet

Icon

Sunt for hesten

Icon

Fotavtrykk med lite karbon

Icon

Enkel og effektiv rengjøring

Icon

100% naturlig, ingen kjemikalier

Icon

Forårsaker ikke allergi

Icon

Hjelper med å bevare en sjelden fugl - vannsangeren

Icon

100% biologisk nedbrytbart

Icon

Bevarer naturressursene

Vi beskytter naturen og klimaet

Å bevare naturen er målet til “Nine voices”. Å hjelpe naturen til å blomstre og bevare kystnære våtmarker som er et hjem for mange sjeldne og beskyttede arter. Ved å produsere produkter fra våtmarksbiomasse, sikrer “Nine voices” god kvalitet på vedlikehold i kystnære lavland og flomslette enger.

Les mer

Klimavennlig produksjonsprosess
100% energi fra fornybare kilder
Naturlig biomasse brukes - ingen ekstra vanning og gjødsling
Ingen ekstra monokultur felt
Vi tar oss av vedlikeholdet av habitater
Vi hjelper biologisk mangfold med å trives
Spesielt utstyr reduserer påvirkningen på planter i våtmarken
Vi kjøper biomasse fra lokale bønder

Vi beskytter vannsangeren

Råmaterialet til pelletsen samles i de beskyttede habitatene i Litauen, der den globalt truede arten - vannsangeren - er beskyttet. Produksjonen av Hygge-pellets er et viktig element i et selvbærende arts beskyttelses system.

Les mer
Protecting environment and climate

Warbler icon

Vannsanger er i fare for utrydding

95% av verdens vannsangere har blitt utryddet de siste 100 årene. Hvis disse fuglehabitatene fortsetter å bli ødelagt, kan dette føre til fullstendig utryddelse av denne fuglearten.

Warbler icon

For å redde fugleungene er det nødvendig å utsette klipping

Sen klipping (etter midten av august) er nødvendig for å sikre sikkerheten til begge vannsangerens kull.

Warbler icon

Bruk av sen høstet biomasse

Sen høstet gress er ikke lenger egnet for dyrefor. Produksjonen av pellets sørger for at den høstede biomassen ikke akkumuleres i åkrene og dermed ikke påvirker våtmarken og biologisk mangfold i mellom.

Warbler icon

Finansiert naturvern

Fortjeneste fra salg er investert i bevaringsinitiativer knyttet til bevaring av vannsangere. Dette skaper en lukket naturbeskyttelses syklus som sikrer beskyttelsen av truede fugler og andre arter.