Hygge – bra för hästen, dess ägare & naturen

HYGGE PELLET – KLIMATVÄNLIG HÄSTBÄDD

Pelletsen är värmebehandlade och tillverkade av vass, starr och andra våtmarksväxter. Därför äts inte pelletsen upp av hästarna, och de orsakar heller inga allergier. Med pelletsen kan du skapa en tjock och mjuk hästbädd på betong. Eftersom de är hyperabsorberande, tar de bort dålig lukt och håller bädden fräsch, torr och bekväm – perfekt för hästen att vila på. "Hygge pellet" är ett bra alternativ som stallströ inte minst med tanke på klimatförändringarna.

Beställ

HÄLSOSAMT FÖR HÄSTEN

Vasspellets är en naturlig produkt från skyddade områden utan orenheter eller gödselmedel. De dammar inte och är hyperabsorberande, så stallet blir fritt från ammoniaklukt. Kvar blir en fräsch, torr och bekväm miljö.

LÅGT KOLDIOXIDAVTRYCK

Vi utvärderar miljöprestandan och tillhandahåller detaljerad information i Miljövarudeklarationen. Beräkningarna visar att våra pellets är ett bättre alternativ som stallströ, jämfört med halmpellets och torv. Koldioxidavtrycket för 1 kg av våra pellets är 0,025 kg.

ENKEL OCH EFFEKTIV RENGÖRING

Stallströ är ekonomiskt, lätt att använda och behöver inte prepareras på något sätt. Du kan ägna mindre tid till att mocka, eftersom du bara behöver ta bort våta partier. För att fylla en stallbox krävs endast 2 säckar på 15 kg per vecka. Ingen kostnad för bortforsling tillkommer.

100 % NATURLIGA, INGA KEMIKALIER

Pelletsen tillverkas av biomassa som skördats i naturliga våtmarker i Litauens skyddade områden nära Östersjön. Territorier som finns tack vare Natura2000-nätverket. Här finns inget industriellt jordbruk utan bara naturlig våtmarksvegetation, vilket innebär att miljön är fri från gödningsmedel och kemikalier. I vår tillverkning använder vi heller inga bindemedel, tillsatser eller kemikalier.

ORSAKAR INGA ALLERGIER

Pelletsen är gjorda av vass, starr och andra av våtmarkens gräsväxter, som hästar inte äter. De är värmebehandlade med hög temperatur och orsakar därför inga allergier eller sjukdomar.

HJÄLPER TILL ATT RÄDDA SÄLLSYNTA FÅGLAR – VATTENSÅNGARE

I tillverkningen av pelletsen använder vi sent slaget gräs från våtmarker där Europas mest sällsynta sångfågel – vattensångaren – bor. Genom att återvinna gräs som inte längre lämpar sig för foder, blir biomassan inte liggande på hög i dessa unika habitat, som numera är svåra att hitta i Europa. På så sätt skyddar vi den sällsynta boplatsen för en sällsynt fågel.

100 % BIODYNAMISKT NEDBRYTBARA

Gräspellets är naturligt gödsel. Du kan kompostera pelletsen, eller lägga dem på fälten efter användning.

SKONAR NATURRESURSERNA

Pelletstillverkningen är en naturvårdande aktivitet – den hjälper till att skona naturliga boplatser. Eftersom vi använder naturlig biomassa behövs ingen artificiell plantering av monokultur, inte heller någon extra bevattning eller gödsling.

Hygge till hästen

Vasspelletsen skapar en tjock och mjuk bädd på betong – bekvämt för en häst. Pelletsen dammar inte och är hyperabsorberande, så du slipper ammoniaklukt i stallet. Istället skapas en fräsch, torr och bekväm miljö.

Pelletsen görs av vass, starr och andra av våtmarkernas gräsväxter, som hästar inte äter. Pelletsen är värmebehandlade med hög temperatur, så att de inte ska orsaka allergier eller sjukdomar. Hygge är en naturlig produkt från skyddade områden, utan orenheter eller gödningsmedel.

Hygge för hästägare

Stallpellets är ekonomiska, lätta att använda och behöver inte prepareras på något särskilt sätt. Pelletsen stannar där du hällt ut dem, och det är därför mycket enkelt att hålla rent. Eftersom du bara behöver ta bort våta partier kan du ägna mindre tid åt att mocka. Du sparar på hästbädden och du sparar utrymme. Högarna av använda pellets växer inte fort. Till en stallbox går det bara åt 2 säckar på 15 kg under en vecka.
Gräspelletsen som mockats bort kan användas som naturligt gödsel. Du kan kompostera pelletsen eller lägga dem direkt på fälten. På så sätt tillkommer inga kostnader för bortforsling.
Pelletsen är bekvämt förpackade för lagring och transport. De tar mindre plats är vanlig halm.

Hygge med tanke på naturen och klimatet

Tillverkningen av ”Hygge pellet” är en naturvårdande aktivitet. Sent slaget gräs som inte längre passar som foder, återvinns. På så sätt skyddar vi boplatsen för Europas mest sällsynta sångfågel – vattensångaren – och andra fågelarter.

Vi använder modern utrustning, som är tillverkad speciellt för att användas i våtmarkerna. Den förhindrar större skador på marken och förbrukar lite bränsle.
Jämfört med en liknande produkt som torv, är ”Hygge pellet” en riktig klimathjälte. I samband med tillverkningen av torv förstörs värdefulla habitat, som är boplatser för sällsynta och fridlysta arter. Dessutom släpps koldioxid ut när torv används. ”Hygge pellet” hjälper istället sällsynta habitat och arter att blomstra och koldioxid ackumulerar i vegetationen.

Ett annat alternativ till hästbädd är halm och halmpellets. ”Hygge pellet” är ett mer miljövänligt alternativ. I motsats till att odla grödor för att kunna göra halmprodukter, använder ”Hygge pellet” inga extra resurser – inte vatten, gödningsmedel, ogräsmedel, bekämpningsmedel eller andra kemikalier. Vi har inte heller någon stor monokultur plantering som tränger undan andra växter från sina naturliga växtplatser. Om du tar halm från slagna fält, behövs tre gånger så mycket gödningsmedel nästa år för att få samma mark fruktbar. För ”Hygge pellet” behövs inga sådana resurser för att preparera marken för en ny säsong.

För att tillverka 1 kg av en produkt

Gräspellets är ett alternativ till hästbädd. Pelletsen är 100 % naturliga och klimatvänliga. Vid tillverkningen används inga bindemedel, tillsatser eller kemikalier.

Pelletsen görs av biomassa som skördats i naturliga våtmarker i Litauens skyddade områden nära Östersjön. Dessa territorier är del av Natura2000-nätverket. Här finns inga industriella jordbruk utan bara naturlig våtmarksvegetation, vilket innebär att miljön är fri från gödningsmedel och kemikalier. I vår tillverkning använder vi heller inga bindemedel, tillsatser eller kemikalier. 100 % av energin som används i produktionsprocessen kommer från förnybara resurser. Vår produkt är 100 % biologiskt nedbrytbar, och kan därför komposteras eller användas som naturligt gödsel.

Miljövarudeklaration (in English)