„NINE VOICES“ rūpinasi gamtos išsaugojimu

Mes esame „NINE VOICES“ – biomasės perdirbimo cechas

Pirminis mūsų darbo tikslas yra gamtosauga. Perdirbdami vėlai nušienautą ir pašarui nebetinkamą žolę iš natūralių šlapynių mes palaikome unikalią buveinę, kurioje gyvena rečiausias Europos giesmininkas – meldinė nendrinukė. Mūsų maža gamykla užpildo trūkstamą spragą save palaikančioje uždaroje gamtosaugos sistemoje – mes užtikriname, kad biomasė nesikauptų šlapynėse, kurių taip trūksta visoje Europoje. Tokiu būdu užtikriname, kad ši buveinė būtų išsaugota.

Mes gaminame granules, kurių sudėtyje – nendrės, viksvos ir kiti šlapynių augalai. Pagrindinis cecho produktas – pakratai žirgams ir kitiems gyvūnams.

Visa žaliava atkeliauja iš europiniu mastu saugomų Natura 2000 teritorijų – Kuršių Nerijos nacionaliniam ir Nemuno deltos regioniniam parkams priklausančių teritorijų. Šiose vietose gyvena 99 % lietuviškos meldinių nendrinukių populiacijos. Dalį žaliavos gaminame patys, o kitą dalį superkame iš smulkių vietos ūkininkų, kurie savo veiklą vykdo gamtai palankiu būdu. Gaminama produkcija – visiškai natūrali, nenaudojamos jokie priedai, jokios pagalbinės medžiagos ar chemikalai. Didžioji įmonės produkcijos dalis iškeliauja į Skandinavijos šalis.

Nors mūsų įmonė dar jauna, joje dirba didelę patirtį su žolės produktų gamyba turintis personalas. Visos uždirbtos pajamos naudojamos cechui išlaikyti ir gamtosauginėms iniciatyvoms finansuoti.


Mes įkūrėme „Nine voices” 2018 m. Lietuvoje, Drevernoje, vykdant Europos Sąjungos LIFE programos finansuojamą meldinės nendrinukės išsaugojimo projektą „LIFE MagniDucatusAcrola”.

Skaityti daugiau

Žaliavos gavyba

Visa „Nine voices” produktams naudojama biomasė atkeliauja iš saugomose teritorijose esančių natūralių buveinių – žemapelkių ir užliejamų pievų –, kuriose nėra jokios pramonės. Žolė šienaujama kartą metuose baigiantis sezonui – rugpjūčio mėn. antroje pusėje, kai meldinių nendrinukių ir kitų paukščių vaikai jau suaugę ir geba pasprukti nuo šienavimo technikos. Šienaujama specialia, šlapynėse galinčia dirbti technika, kuri daro mažesnį poveikį paklotei. Nušienauta žolė sukama į rulonus ir gabenama į greta esantį cechą „Nine voices”.

Patikriname biomasės drėgmę, sudėtį ir kitus aspektus, užtikrinančius, kad produkcija bus aukščiausios kokybės. Biomasę daugiausiai sudaro natūrali žemapelkių ir užliejamų pievų augalija. Daugiausia tai – nendrės.

Gamyba ir pakavimas

Gamybos procesas – pilnai automatizuotas. Žolės rulonai patenka į granuliavimo liniją, kur žolė yra susmulkinama, apdorojama karštoje tempretūroje, kurioje žūva bakterijos ir kiti nepageidaujami elementai, ir tada žolė supresuojama į granules. Proceso metu jokia rišamoji medžiaga nenaudojama, taigi, „Nine voices” granulės – visiškai natūralus produktas. Tada granulės keliauja į dideles talpas, kuriose atvėsta, kad būtų išvengta pelėsio, o vėliau – sveriamos ir pakuojamos pagal poreikį į didesnes ar mažesnes pakuotes.

Mūsų produktai

Aplinkosauginė misija

Pasaulyje nėra daug vietų, kuriose dar galima gėrėtis melodinga meldinės nendrinukės trele. Ji peri vos 4 pasaulio šalyse – Baltarusioje, Ukrainoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Pasaulinė populiacija – vos 11000 giedančių patinų. Meldinė nendrinukė laikoma rečiausiu Europos paukščiu giesmininku ir turi globaliai nykstančios rūšies statusą. Šis paukštis net 20 kartų retesnis už Afrikinį dramblį.

Vaizdžiai tariant, mes saugome ne vieną rūšį, bet visą kaimynų kvartalą. Meldinė nendrinukė yra tikras buveinių ekspertas, savo buvimu parodantis, kad čia tarpstančių šlapynių būklė yra gera. Kurdami namus šiam retam paukščiui mes kuriame saugų rajoną jos kaimynams, nes rūšys nyksta ne po vieną. Drauge su meldine nendrinuke įsikuria stulgiai, raudonkojai tulikai, geltongalvės kielės, švygždos, griciukai ir daug kitų šlapynėse gyvenančių paukščių, augalų, gyvūnų rūšių. Atkurtose buveinėse prieglobstį ir maisto randa iš ir į Skandinaviją bei kitas šiaurės šalis migruojančios žąsys.

Daugiau apie meldinę nendrinukę ir jos apsaugą

Meldinių nendrinukių nykimą labiausiai lemia jų namų – užliejamų pievų ir žemapelkių – praradimas. Jos suariamos, nusausinamos ar apleidžiamos ir tada apauga krūmais. Siekiant išsaugoti rūšį gamtininkai ne tik rūpinasi buveinių atkūrimu, bet ir deda visas pastangas, kad jos būtų nuolat palaikomos t.y jose turi vykti reguliarus šienavimas tinkamu laiku, o susidariusi biomasė pašalinama iš laukų siekiant išlaikyti nepakitusią augaliją. Šiame procese labai svarbus yra biomasės perdirbimo cechas „Nine voices”. Jis tampa integralia save išlaikančios gamtosaugos sistemos dalimi.

„Nine voices” cecho misija – vykdyti verslą, kuris padeda gamtai klestėti. Tai – aplinkosauginis verslas, užtikrinantis žmonių, paukščių ir naminių gyvūnų bendrystę bei sugyvenimą.

Granuliavimo cechas padeda spręsti aplinkosauginę problemą – palaikyti mažai kur Europoje likusias buveines, pasižyminčias išskirtinai turtinga biologine įvairove, – žemapelkes ir užliejamas pievas. Tokių buveinių simboliu yra tapusi savo gyenamajai aplinkai labai reikli ir jautri retoji giesmininkė – meldinė nendrinukė. Dėl misijos gelbėti meldinę nendrinukę biomasės perdirbimo cechas ir gavo vardą „Nine voices”, kuris primena melodingą paukščio giesmę, riziką netekti ne tik šios rūšies, bet ir kitų kartu su ja gyvenančių kaimynų. Lietuvių kalboje paukščių šeima, kuriai priklauso meldinė nendrinukė, vadinama devynbalsių (lot. Sylviidae).

Išgirsk visus 9 retosios nendrinukės giesmės tonus

„Nine voices” perdirba vėlai nušienautą ir dėl to pašarams netinkamą žolę ir paverčia ją nauju produktu – „Hygge pellets” granulėmis. Vėlyvas šienavimas (rugpjūčio antroje pusėje) reikalingas siekiant užtikrinti abiejų meldinės nendrinukės vadų jauniklių saugumą. Tik rugpjūtį antros vados mažyliai gali pasprukti nuo šienavimo technikos, todėl tik tada leidžiama šias šlapynes šienauti.

Taip vėlai nupjauta žolė yra sumedėjus ir nebetinkama pašarui, todėl tampa problema – nėra kur dėti tokio didelio laukuose likusios biomasės kiekio.

„Nine voices” cechas sprendžia šią problemą surinkdamas žolę, atlieką paversdamas nauju produktu ir skatindamas meldinei nendrinukei palankų ūkininkavimą.

Aplinkai draugiška ir socialiai atsakinga veikla

„Nine voices” rūpinasi ne tik buveinių bei rūšių apsauga, bet ir siekia visą gamybos procesą daryti kuo aplinkai ir klimatui draugiškesniu.

Žaliavos auginimas yra natūralus porcesas: nereikia kurti jokios dirbtinės aplinkos, jokių monokultūrinių laukų (kurie yra žalingi biologinei įvairovei). Priešingai, palaikoma reta, rūšimis gausi ekosistema. Kadangi natūralūs laukai nereikalauja jokio laistymo ar tręšimo, jokie papildomi ištekliai ar chemikalai nėra naudojami. Speciali moderni technika mažina poveikį dirvožemiui ir aplinkai.


100 % gamyboje naudojamos energijos atkeliauja iš atsinaujinančių šaltinių. Produktai yra 100 % suyrantys. Po naudojimo jie tinkami tręšti laukus ar kompostuoti.

Aplinkosauginė produkto deklaracija (anglų kalba)

Be to, „Nine voices” sprendžia bedarbystės problemą. Mūsų ceche dirba vietiniai žmonės, taigi kuriame darbo vietas regione. Mes taip pat remiame vietos ekonomiką supirkdami biomasę iš smulkių vietos ūkininkų, vykdančių veiklą gamtai palankiu būdu.