“Nine voices“ välittää luonnon suojelusta

Olemme "Nine Voices" - biomassan käsittelylaitos.

Pääasiallinen työmme ensisijaisesti on luonnonsuojelu. Kierrättämällä myöhään leikattua ruohoa luonnon kosteikoista, joka ei enää sovellu rehuksi, säilytämme Euroopan harvinaisimman laululinnun - Sarakerttusen - ainutlaatuiset elinympäristöt. Pieni tehtaamme täyttää puuttuvan aukon itseään ylläpitävästä, suljetusta luonnonsuojelujärjestelmästä - varmistamme, että biomassaa ei kerry kosteikkoihin, jotka ovat nyt harvinaisia Euroopassa. Tällä tavoin varmistamme, että tämä elinympäristö on suojattu.

Tuotamme luonnollisia pellettituotteita, jotka koostuvat ruoko-, sara- ja muista kosteikkokasveista. Tehtaamme valmistama päätuote on hevosten ja muiden eläinten kuivikkeet.

Tuotteidemme raaka-aine on peräisin suojelluilta Euroopan Natura2000-alueilta, jotka ovat osa Kuurinkynnäksen kansallispuistoa ja Nemunas-suiston aluepuistoja. Näillä alueilla asuu 99% Liettuan Sarakerttusista. Osan raaka-aineesta tuotamme itse ja toisen osan - keräämme paikallisilta ympäristöystävällisiltä tiloilta. Tuotteemme ovat täysin luonnollisia - emme käytä mitään lisäaineita tai kemikaaleja. Suurin osa tuotannostamme menee Skandinavian maihin.

Yrityksemme on nuori, mutta olemme koonneet erittäin kokeneen henkilökunnan, joka tuntee ruohotuotteiden tuotannon alusta loppuun. Kaikki ansaitsemamme tulot käytetään biomassan käsittelylaitoksen ylläpitämiseen ja luonnonsuojelualoitteiden tukemiseen.


Perustimme ”Nine Voices” Liettuassa Drevernassa vuonna 2018 EU:n LIFE-hankkeen aikana Sarakerttusen suojelemiseksi ”LIFE MagniDucatusAcrola”.

Lue lisää

Raaka-aineen tuotanto

Kaikki "Nine Voicesin“ tuotteisiin käytetty biomassa on peräisin suojelluilta alueilta sijaitsevista luontotyypeistä (soista ja tulvineista niityistä), joilla ei ole teollista toimintaa. Ruohoa leikataan kerran vuodessa kauden lopussa - elokuun lopulla, kun Sarakerttusen poikueet ja muut linnut ovat kasvaneet tarpeeksi ja lähteneet niittokoneiden tieltä. Niitto suoritetaan erikoiskoneilla, jotka pystyvät toimimaan märissä olosuhteissa ja estävät maan vaurioitumisen. Leikattu ruoho kääritään ja kuljetetaan läheiselle biomassatehtaallemme. Tarkistamme biomassan kosteuden, koostumuksen ja muut ominaisuudet laadun varmistamiseksi. Suurin osa biomassasta muodostuu soiden ja tulvineiden niittyjen luonnollisesta kasvillisuudesta, enimmäkseen ruo'osta.

Tuotanto ja pakkaaminen

"Nine Voicesin“ tuotanto on täysin automatisoitua. Ruohorullat menevät käsittelylinjalle, jossa ruoho silputaan, käsitellään korkealla lämpötilalla (kaikkien bakteerien ja muiden ei-toivottujen aineiden poistamiseksi) ja puristetaan sitten pelleteiksi. Sideainetta ei käytetä, joten „Nine Voicesin“ pelletit ovat täysin luonnollisia. Sen jälkeen pelletit menevät erityisvarastoon, jossa ne jäähdytetään (homeen välttämiseksi) ja sitten punnitaan ja pakataan.

TUOTTEEMME

Ympäristötehtävä

Maailmassa on jäljellä vain muutama paikka, jossa voit silti kuulla Sarakerttusen melodisen laulun. Se kasvaa vain neljässä maassa - Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Puolassa ja Liettuassa. Maailman populaatio koostuu vain 11 000 laulavasta koiraasta. Sarakerttusta pidetään harvinaisimpana eurooppalaisena laululintuna, ja sillä on maailmanlaajuisesti uhanalaisen lajin asema. Tämä lintu on 20 kertaa harvinaisempi kuin Afrikannorsu.


Kuvanoinnollisesti puhuen, emme suojele ainoastaan vain yhtä lajia, vaan myös koko ympäristöä. Sarakerttunen on todellinen elinympäristöasiantuntija - jos se on läsnä, tiedämme, että kosteikon laatu on hyvä. Luomalla kodin tälle harvinaiselle linnulle luomme turvallisen paikan koko alueen eliöille, koska lajit eivät kuole yksin. Yhdessä Sarakerttusen kanssa kosteikoilla elävät haikarat, punajalkaviklot, sitruunavästäräkit, luhtahuitit, mustapyrstökuirit ja monet muut lintu-, kasvi- ja eläinlajit. Näissä kunnostetuissa elinympäristöissä hanhet, jotka muuttavat Skandinaviaan ja muihin pohjoisiin maihin, löytävät ruokaa ja suojaa.

Lisätietoja Sarakerttusesta ja sen suojelusta osoitteessa

Sarakerttunen häviää enimmäkseen elinympäristöjen häviämisen - tulvien niittyjen ja soiden vuoksi. Nämä paikat ovat kynnettyjä, kuivuneita tai hylättyinä kasvaneet täyteen pensaita. Suojellessaan Sarakerttusia luonnontieteilijät huolehtivat elinympäristön ennallistamisesta ja yrittävät varmistaa sen jatkuvan ylläpidon: ajoissa niittäminen ja jäljellä jäävän biomassan poistaminen alueilta, jotta kasvillisuus ei muutu. Biomassan käsittelylaitoksella "Nine Voices" on tässä erittäin tärkeä rooli. Siitä tulee olennainen osa itsensä ylläpitävää luonnonsuojelujärjestelmää.

"Nine Voices" on ympäristöliiketoiminta. Tavoitteenamme on rikastaa luontoa ja luoda molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus ihmisten, lintujen ja lemmikkieläinten välille, jota vaalitaan ruohotuotteidemme avulla.

Biomassan tuotantolaitoksemme ratkaisee ympäristöongelman: ylläpidämme Euroopassa melkein kadonneita elinympäristöjä - soita ja tulvineita niittyjä, joilla on erityisen runsaasti biologista monimuotoisuutta. Sarakerttunen - harvinainen laululintu, joka on hyvin herkkä ympäristölle - on tullut tällaisten elinympäristöjen symboli. Se on innoittanut nimeä "Nine Voices" niin, että kun muistelemme linnun melodista laulua, ajattelemme vaaraa menettää se monien muiden lintulajien lisäksi. Sarakerttunen kuuluu linturyhmään (latinalainen. Sylviidae), jota liettuan kielellä kutsutaan ninevoiceriksi (suom. Yhdeksänkielinen).

Kuuntele kaikki harvinaisen linnun yhdeksän ääntä

„Nine Voices” kierrättää myöhään leikatun ruohon, joka ei enää sovellu rehuksi, uudeksi tuotteeksi - "Hygge pelletiksi". Myöhäinen niittäminen (elokuun toisella puoliskolla) on tarpeen, jotta Sarakerttusen molemmat poikueet olisivat turvassa. Vasta elokuussa toisen poikueen linnut selviävät pois niittokoneiden tieltä.

Myöhään niitetty ruoho muuttuu puumaiseksi, minkä vuoksi valtava määrä jäljellä olevasta rehuun soveltumattomasta biomassasta tulee ongelmaksi.

"Nine Voices" ratkaisee tämän ongelman - keräämme ruohon ja muutamme siitä uuden tuotteen. Edistämme tällä tavoin Sarakerttuselle ystävällistä viljelyä.

Ympäristöystävällinen ja sosiaalisesti vastuullinen toiminta

"Nine Voices" tukee paitsi elinympäristöjen ja lajien suojelua, mutta myös pyrkii tekemään koko tuotantoprosessista mahdollisimman ystävällisen ympäristölle ja ilmastolle.

Raaka-aineiden kasvattaminen on luonnollinen prosessi: keinotekoisia ympäristöjä ei luoda, eikä monokulttuurisia peltoja (jotka ovat haitallisia biologiselle monimuotoisuudelle). Päinvastoin, harvinaisia, lajeittain rikkaita ekosysteemejä ylläpidetään eikä ylimääräisiä resursseja tai kemikaaleja käytetä, koska luonnonpellot eivät vaadi kastelua tai lannoitusta. Erityiset nykyaikaiset laitteet vähentävät maaperään ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

100% "Nine Voicesin" tuotannossa käytetystä energiasta tulee uusiutuvista lähteistä. Tuotteemme ovat 100% biohajoavia. Käytön jälkeen ne soveltuvat peltolannoitteisiin tai kompostointiin.

Ympäristötuoteseloste (Englanniksi)

Lisäksi "Nine Voices" ratkaisee työttömyyden ongelman. Paikalliset ihmiset työskentelevät laitoksessamme, joten tarjoamme työpaikkoja syrjäisellä alueella. Tuemme myös paikallista taloutta ostamalla biomassaa pieniltä, paikallisilta ja ympäristöystävällisiltä tiloilta.